TWÓJ BIZNES

W naszej agencji ubezpieczeniowej obsługujemy również klientów biznesowych.
Proponujemy ubezpieczenia dla firm będące zabezpieczeniem mienia przedsiębiorstwa podczas zdarzeń losowych czy też rabunków i aktów wandalizmu. W naszej ofercie znajdują się również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności z szeregiem klauzul do wyboru, które chronią Państwa przed poniesieniem finansowych skutków wynikających np. z niewłaściwego wykonania zlecenia, OC Pracodawcy etc. . U nas wykupicie także ubezpieczenie transportowe (OC Przewoźnika, CARGO, OC Spedytora), OC Rolnika oraz wspólnoty mieszkaniowe. Zaproponujemy Państwu rozwiązania opracowane odpowiednio do charakteru prowadzonej działalności oraz wielkości firmy – zapraszamy do naszego biura w Łodzi!

Ubezpieczenia Firm – OC działalności, mienie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, NNW, Grupowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia Transportowe – Ubezpieczenie mienia w transporcie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika obejmuje całkowite i częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w    transporcie krajowym i międzynarodowym, OC Spedytora.
Ubezpieczenia Rolne – OC Rolnika  (OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych, ubezpieczenia sezonowe upraw dotowane i niedotowane z Unii Europejskiej).
Floty Samochodowe.
Wspólnoty Mieszkaniowe

twój biznes