Ubezpieczenia Inwestycyjne

Ubezpieczenia Kapitałowo -Inwestycyjne
Myślisz o zabezpieczeniu swojej Przyszłości.
Chciałbyś
oszczędzać pieniądze na ważny dla Ciebie i Twojej Rodziny cel np. przyszła emerytura, studia dla dziecka, zakup nieruchomości, wymarzona podróż. Wszystko to pozwoli Tobie zrealizować Polisa Kapitałowo-Inwestycyjna.


Otrzymasz możliwość inwestowania, w Fundusze inwestycyjne dostępne dla tych , którzy przeznaczając nawet niewielkie kwoty chcą korzystać z szerokiego wachlarza możliwości inwestycyjnych.
Fundusze gromadzą środki wielu oszczędzających i dlatego w ramach polisy inwestycyjnej możesz uczestniczyć w inwestycjach wymagających znacznego kapitału.
W jednej polisie oprócz opcji oszczędzania uzyskujesz również możliwość ubezpieczenia szeregu zdarzeń których najbardziej się obawiasz (śmierć, wypadek, choroba)
W ofercie  znajdziecie Państwo produkty dostosowane do preferowanej przez Państwa strategii inwestycyjnej i akceptowalnego poziomu ryzyka

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie
Chciałbyś
oszczędzać ale boisz się ryzyka związanego z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
Jednocześnie chciałbyś aby Sumę, którą zaplanowałeś  zaoszczędzić, otrzymała Twoja Rodzina w przypadku twojej wcześniejszej śmierci lub Ty Sam w przypadku gdybyś nie mógł opłacać składek w wyniku trwałego kalectwa lub choroby.

Rozwiązaniem dla Ciebie jest Polisa na życie i dożycie gdzie w momencie podpisywania umowy określasz zarówno okres trwania polisy jak i sumę gwarantowanej po tym okresie wypłaty.
W przypadku Twojej Śmierci sumę tą otrzymuje Osoba przez Ciebie wskazana w Polisie bez względu na to jak długo opłacałeś składki.
W razie niezdolności do pracy w wyniku wypadku lub choroby  Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie opłacać składki za Ciebie gwarantując Tobie wypłatę pełnej sumy w dacie zakończenia ubezpieczenia.


ubezpieczenia