Warning: getimagesize(/home/profit1903/ftp/wp-content/uploads/2017/04/logo_profit_biale_tlo.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/profit1903/ftp/profitubezpieczenia/wp-content/themes/stockholm/title.php on line 78

Ubezpieczenia Inwestycyjne

UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNE I KAPITAŁOWE

Ubezpieczenia inwestycyjne i kapitałowe to unikalne polisy stworzone z myślą o zabezpieczaniu przyszłości ich posiadaczy. Umożliwiają one oszczędzanie i inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Dzięki temu można zgromadzić pożądaną sumę na ważny cel, np. emeryturę, edukację dla dziecka, zakup nieruchomości, wymarzoną podróż

Fundusze, w które inwestowane są pieniądze zgromadzone w ramach polisy, wykorzystują środki wielu oszczędzających, by prowadzić inwestycje wymagające znacznego kapitału i maksymalizować zyski. Jednocześnie ubezpieczenia kapitałowe i inwestycyjne to rozległy parasol bezpieczeństwa dla posiadaczy oraz ich rodzin. Polisa oferuje bowiem możliwość ubezpieczenia się od różnych zdarzeń, takich jak choroba, śmierć czy wypadek. W przypadku śmierci posiadacza polisy środki zgromadzone w ramach ubezpieczenia inwestycyjnego otrzymuje jego rodzina lub osoba upoważniona. W ofercie znajdą Państwo produkty dostosowane do preferowanej przez Państwa strategii inwestycyjnej i akceptowalnego poziomu ryzyka.

Szczegółowa oferta

W ramach oferty ubezpieczeń kapitałowych i inwestycyjnych proponujemy przede wszystkim Ubezpieczenie na Życie i Dożycie. To polisa umożliwiająca oszczędzanie i inwestowanie zgromadzonych na niej poprzez comiesięczne wpłaty środków. To bezpieczny sposób  na gromadzenie środków, ponieważ w przypadku śmierci posiadacza polisy, są one przyznawane jego rodzinie. Również w przypadku trwałego kalectwa, choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej dalsze opłacanie składek przez ubezpieczonego może on otrzymać zgromadzone w ramach ubezpieczenia inwestycyjnego środki.

Korzystając z naszych usług, mogą Państwo samodzielnie określić zarówno okres trwania polisy, jak i sumę gwarantowanej po tym okresie wypłaty. Gromadzone w ramach ubezpieczenia kapitałowego środki nie przepadają nawet w przypadku śmierci posiadacza polisy – niezależnie od tego, jak długo były opłacane składki. Zapraszamy do kontaktu, jeśli interesuje Państwa uzyskanie szczegółowych informacji na temat tego typu polis.

 

Successful agent giving consultation to family couple about buying house.