UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ

Zapewnimy ochronę Państwa majątku poprzez dobranie ubezpieczenia mieszkaniowego, które będzie optymalnie dopasowane do indywidualnych możliwości finansowych oraz zapewni satysfakcjonujące odszkodowanie w razie kradzieży z włamaniem, pożaru, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem elektrycznym. Ubezpieczenie mieszkania przewiduje także ochronę ubezpieczeniową skutki żywiołów, takich jak powódź czy huragan, które wiążą się z koniecznością poniesienia znaczących kosztów napraw.

Ubezpieczenie twojego mieszkania gwarantuje  odszkodowanie w razie kradzieży z włamaniem, pożaru, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem elektrycznym.

Ubezpieczenie mieszkania przewiduje także ochronę ubezpieczeniową skutki żywiołów, takich jak powódź czy huragan.

Ryzyka Ubezpieczeń Mieszkaniowych również obejmują :
Uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, implozja, dym i sadza, huragan, grad, lawina, deszcz nawalny, zalanie, śnieg i lód, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew i masztów, kradzież z włamaniem, rabunek, przepięcie, dewastacja

 

Często w ubezpieczeniach mieszkaniowych dołączona jest usługa assistance, która zabezpiecza Ciebie przed uciążliwościami drobnych usterek  i awarii w  Twoim mieszkaniu takich jak wymiana uszkodzonych zamków lub poszukiwanie pękniętej rury w ścianie. Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły dotyczące tego rodzaju ubezpieczeń, zapraszamy do kontaktu z firmą ubezpieczeniową  Profit.

 

Twoje Mieszkanie